امروز پنج شنبه 22 آذر 1397 ساعت 09:28
فروشگاه آل یاسین|کلوپ مشتریان فروش اغاز یک تعهد است وخرید گران همیشه بهترین خرید نیست

 

با ثبت نام در این قسمت می توانید از مزایای عضویت در باشگاه مشتریان استفاده نمائید. این خدمات از طریق ایمیل برای شما ارسال خواهد شد.

   
*
: نام ونام خانوادگی
: فرزند
: ش .ش
: تاریخ تولد
: محل تولد
: شماره پاسپورت
*
: کد ملی
: نام شرکت
*
: ایمیل
: شغل
: تلفن محل کار
: تلفن منزل
: تلفن همراه
: آدرس
: کد پستی

: معرف
: نوع
تعویض عکس
  لطفاً رمز را وارد نمائید
   

 

 

 

 

 

 

 

گالری سایت
تبلیغات
آمار سایت
Website counter